Streetball

Zapraszamy do udziału w zawodach Streeball - BASKET JAM 3x3 w ramach Festiwalu Gdańsk Dźwiga Muzę 2017.
• 21.07.17 (od 15:00) – turniej młodzieżowy kobiet i mężczyzn U-15, U-18 (nagrody rzeczowe)
• 22.07.17 (od 15:00) - zawodnicy kategorii OPEN (nagroda główna 4000 pln)

ZGŁOSZENIA :
• Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są tylko na oficjalnych formularzach- kartach zgłoszeń, dostępnych na stronie www.3lk.pl/do-pobrania.
W razie dodatkowych pytań dotyczących turnieju, prosimy pisać na liga3lk@gmail.com. Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń upływa 19 lipca 2017 roku, godz. 23.00

Obowiązuje wpisowe w wysokości 120 zł od drużyny płatne przelewem na konto Gdańskiego Archipelagu Kultury, Bank Spółdzielczy w Sztumie 50 8309 0000 0085 6294 2000 0010, 
OBOWIĄZKOWO Z DOPISKIEM: NAZWA DRUŻYNY – STREETBALL GDM 2017
• w ramach wpisowego członkowie zespołu mogą wziąć udział w turnieju oraz uczestniczyć w koncertach przez całe trzy dni trwania Gdańsk Dźwiga Muzę 2017.

UCZESTNICTWO W ZAWODACH JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ 

REGULAMINU TURNIEJU KOSZYKÓWKI ULICZNEJ GDAŃSK DŹWIGA MUZĘ STREETBALL

ZGODA PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH NA UCZESTNICTWO W  TURNIEJU KOSZYKÓWKI ULICZNEJ